Sommarö Marthaförening r.f.


Sommarö Marthaförening r.f. i Esbo har registrerats 1947 och föreningen har ca 40 medlemmar. Föreningen sammankommer på Vikingaborg, vid Svinösundsbro på Sommarö, en gång i månaden, vanligtvis på en måndag. Programmet är mångsidigt och görs upp enligt medlemmarnas önskemål. På programmet står bl.a. föredrag, utfärder, kulturell verksamhet, social hjälpverksamhet och matlagning.
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Aktuellt

Kontakta oss!

Ordförande Susanne Hägerström-Liljestrand
E-post: susanne.hagerstrom@luukku.com
Tel: (09) 8886623

Sekreterare Britt-Marie Söderström
E-post: britt-marie.soderstrom@kolumbus.fi
Tel: 050-3070953